okey-dokey

OK(フランクな言い回し)、はいはい、オーケーオーケー

Reference source

  • https://eigobu.jp/magazine/okey-dokey